Messe på fransk

St Olav katolske domkirke/St Joseph kirke

Tidspunkt:
6. okt. kl 16.00
Sted:
St. Joseph kirke, Akersveien 4, 0177 OSLO

Andre arrangementer fra St Olav katolske domkirke/St Joseph kirke

Tid
Tittel
Sted
6. jun. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
6. jun. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
6. jun. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
7. jun. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Joseph kirke
7. jun. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
7. jun. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
7. jun. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
7. jun. kl. 11.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
7. jun. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
7. jun. kl. 13.00
Messe på spansk
St. Olav domkirke
7. jun. kl. 13.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
7. jun. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
7. jun. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
7. jun. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
7. jun. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
7. jun. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
7. jun. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
13. jun. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
13. jun. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
14. jun. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
14. jun. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Joseph kirke
14. jun. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
14. jun. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
14. jun. kl. 11.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
14. jun. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
14. jun. kl. 13.00
Messe på spansk
St. Olav domkirke
14. jun. kl. 13.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
14. jun. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
14. jun. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
14. jun. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
14. jun. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
14. jun. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
14. jun. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
21. jun. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
21. jun. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Joseph kirke
21. jun. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
21. jun. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
21. jun. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
21. jun. kl. 11.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
21. jun. kl. 13.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
21. jun. kl. 13.00
Messe på spansk
St. Olav domkirke
21. jun. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
21. jun. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
21. jun. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
21. jun. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
21. jun. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
21. jun. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke