Morgengudstjeneste fra Sagene kirke, over nett på hjemmesiden og face

Sagene og Iladalen menighet

Prest/taler:
Menighetens prester, diakon og kantor Stein Skøyeneie
Medvirker/annen info:
Vi lytter, ber, leser en tekst, tenner lys og synger sammen.
Tidspunkt:
27. mar. kl 08.30
Sted:
Sagene kirke, Dannevigsveien 17, 0460 OSLO

Hver dag kl. 8.30 inviteres du til å delta på en kort TV-sendt morgengudstjeneste i Sagene kirke. Følg oss på face: https://www.facebook.com/sagenekirke/ eller hjemmesiden