Utegudstjeneste i Hjemmet kolonihage

Sagene og Iladalen menighet

Prest/taler:
Prest Siri Sunde
Offer:
menighetens arbeid
Tidspunkt:
5. jul. kl 11.00
Sted:
Sagene kirke, Dannevigsveien 17, 0460 OSLO