Messe på vietnamesisk

St Olav katolske domkirke/St Joseph kirke

Tidspunkt:
1. nov. kl 13.00
Sted:
St. Olav domkirke, Akersveien 1, 0177 OSLO