Messe på burmesisk

St Olav katolske domkirke/St Joseph kirke

Tidspunkt:
1. nov. kl 14.00
Sted:
St. Joseph kirke, Akersveien 4, 0177 OSLO