Allehelgensgudstjeneste

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Prest/taler:
Sven Holmsen
Medvirker/annen info:
Organist Ulf Krupka Follo Kammerkor deltar
Innhold:
Søndagsskole
Offer:
De fire diakoniinstitusjonene
Tidspunkt:
1. nov. kl 11.00
Sted:
Ski nye kirke, Birkelunden 4, 1400 SKI