Allehelgensgudstjeneste med minnedel

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Prest/taler:
Anne Jørstad
Medvirker/annen info:
Diakonmedarbeider Anne Sture Organist Tor Magne Brækkan
Offer:
Menighetens diakonale arbeid
Tidspunkt:
1. nov. kl 11.00
Sted:
Kråkstad kirke, Prestegårdsallén 2, 1408 KRÅKSTAD