Søndagsmesse på polsk strømmes på www.stolavmenighet.info og Facebook.com/St.Olav.Oslo

St Olav katolske domkirke/St Joseph kirke

Tidspunkt:
21. nov. kl 19.00
Sted:
St. Olav domkirke, Akersveien 1, 0177 OSLO