Søndagsmesse på polsk strømmes på www.stolavmenighet.info og Facebook.com/St.Olav.Oslo

St Olav katolske domkirke/St Joseph kirke

Tidspunkt:
6. mar. kl 20.00
Sted:
St. Olav domkirke, Akersveien 1, 0177 OSLO

Andre arrangementer fra St Olav katolske domkirke/St Joseph kirke

Tid
Tittel
Sted
6. mar. kl. 19.00
Søndagsmesse på norsk strømmes på www.stolavmenighet.info og Facebook.com/St.Olav.Oslo
St. Olav domkirke
6. mar. kl. 20.00
Søndagsmesse på polsk strømmes på www.stolavmenighet.info og Facebook.com/St.Olav.Oslo
St. Olav domkirke
7. mar. kl. 09.00
Messe på polsk strømmes på www.stolavmenighet.info og Facebook.com/St.Olav.Oslo
St. Olav domkirke
7. mar. kl. 10.30
Messe på engelsk strømmes på www.stolavmenighet.info og Facebook.com/St.Olav.Oslo
St. Olav domkirke
7. mar. kl. 12.00
Messe på norsk strømmes på www.stolavmenighet.info og Facebook.com/St.Olav.Oslo
St. Olav domkirke
7. mar. kl. 13.30
Messe på spansk strømmes på www.stolavmenighet.info og Facebook.com/St.Olav.Oslo
St. Olav domkirke
7. mar. kl. 19.00
Messe på engelsk strømmes på www.stolavmenighet.info og Facebook.com/St.Olav.Oslo
St. Joseph kirke
13. mar. kl. 19.00
Søndagsmesse på norsk strømmes på www.stolavmenighet.info og Facebook.com/St.Olav.Oslo
St. Olav domkirke
13. mar. kl. 20.00
Søndagsmesse på polsk strømmes på www.stolavmenighet.info og Facebook.com/St.Olav.Oslo
St. Olav domkirke
14. mar. kl. 09.00
Messe på polsk strømmes på www.stolavmenighet.info og Facebook.com/St.Olav.Oslo
St. Olav domkirke
14. mar. kl. 10.30
Messe på engelsk strømmes på www.stolavmenighet.info og Facebook.com/St.Olav.Oslo
St. Olav domkirke
14. mar. kl. 12.00
Messe på norsk strømmes på www.stolavmenighet.info og Facebook.com/St.Olav.Oslo
St. Olav domkirke
20. mar. kl. 19.00
Søndagsmesse på norsk strømmes på www.stolavmenighet.info og Facebook.com/St.Olav.Oslo
St. Olav domkirke
20. mar. kl. 20.00
Søndagsmesse på polsk strømmes på www.stolavmenighet.info og Facebook.com/St.Olav.Oslo
St. Olav domkirke
21. mar. kl. 09.00
Messe på polsk strømmes på www.stolavmenighet.info og Facebook.com/St.Olav.Oslo
St. Olav domkirke
21. mar. kl. 10.30
Messe på engelsk strømmes på www.stolavmenighet.info og Facebook.com/St.Olav.Oslo
St. Olav domkirke
21. mar. kl. 12.00
Messe på norsk strømmes på www.stolavmenighet.info og Facebook.com/St.Olav.Oslo
St. Olav domkirke
27. mar. kl. 19.00
Søndagsmesse på norsk strømmes på www.stolavmenighet.info og Facebook.com/St.Olav.Oslo
St. Olav domkirke
27. mar. kl. 20.00
Søndagsmesse på polsk strømmes på www.stolavmenighet.info og Facebook.com/St.Olav.Oslo
St. Olav domkirke