Åpen kirke kl. 11.00-12.30 i Bekkelaget m/ tilbud om individuell nattverd. Mer info på hjemmesidene

Bekkelaget, Ormøy og SEM-huset

Offer:
Fransiskushjelpen, vipps 640623
Tidspunkt:
25. apr. kl 11.00
Sted:
Ormøy kirke, Ormøybakken 4 B, 1178 OSLO