Åpen kirke kl. 11.00-12.30 i Bekkelaget m/ tilbud om individuell nattverd. Mer info på hjemmesidene

Bekkelaget, Ormøy og SEM-huset

Offer:
Menighetens arbeid, vipps 641164
Tidspunkt:
16. mai. kl 11.00
Sted:
SEM-huset, Brannfjellvn. 52, 1178 OSLO