Åpen kirke kl. 11.00-12.30 m/ tilbud om individuell nattverd. Mer info på hjemmesidene

Bekkelaget, Ormøy og SEM-huset

Offer:
Det norske misjonsselskap. Vippsnr. 640825
Tidspunkt:
23. mai. kl 11.00
Sted:
Bekkelaget kirke, Sandstuveien 15, 1178 OSLO