Gudstjeneste for små og store

Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet

Prest/taler:
Sokneprest Ulrike Lunde og trosopplæringsleder Elisabeth Moss-Fongen
Medvirker/annen info:
Kantor Karstein Ærø og Alfa minigospel
Innhold:
Nattverd, Utdeling av 4-årsbok
Offer:
TV-aksjonen
Tidspunkt:
17. okt. kl 11.00
Sted:
Vestre Aker kirke, Ullevålsveien 117, 0359 OSLO

Andre arrangementer fra Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet

Tid
Tittel
Sted
24. okt. kl. 11.00
Se Nordberg menighet el. Vestre Aker kirke
Bakkehaugen kirke
24. okt. kl. 11.00
Høymesse. Påfølgende søndagsskole for voksne ved Trond Bakkevig.
Vestre Aker kirke
31. okt. kl. 11.00
Høymesse
Vestre Aker kirke
31. okt. kl. 11.00
Se Nordberg menighet el. Vestre Aker kirke
Bakkehaugen kirke
7. nov. kl. 11.00
Høymesse på Allehelgenssøndag. Åpen kirke. Musikkandakt kl. 18
Vestre Aker kirke
7. nov. kl. 11.00
Se Vestre Aker kirke
Bakkehaugen kirke
14. nov. kl. 11.00
Presentasjonsgudstjeneste av konfirmanter
Vestre Aker kirke
14. nov. kl. 11.00
Se Vestre Aker kirke
Bakkehaugen kirke
21. nov. kl. 11.00
Gudstjeneste med feiring av dåpsdag for 10-åringer
Bakkehaugen kirke
21. nov. kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store
Vestre Aker kirke
28. nov. kl. 11.00
Se Nordberg menighet el. Vestre Aker kirke
Bakkehaugen kirke
28. nov. kl. 11.00
Lysvåken-gudstjeneste for små og store
Vestre Aker kirke
5. des. kl. 11.00
Høymesse
Vestre Aker kirke
5. des. kl. 11.00
Se Nordberg menighet el. Vestre Aker kirke
Bakkehaugen kirke
5. des. kl. 19.00
Kveldsmesse
Vestre Aker kirke
12. des. kl. 11.00
Se Nordberg menighet el. Vestre Aker kirke
Bakkehaugen kirke
12. des. kl. 11.00
Høymesse
Vestre Aker kirke
19. des. kl. 11.00
Høymesse: Vi synger julen inn
Vestre Aker kirke
19. des. kl. 18.00
Lysmesse med konfirmantene
Bakkehaugen kirke
24. des. kl. 13.00
Julegudstjeneste for store og små
Vestre Aker kirke
24. des. kl. 14.30
Julegudstjeneste
Bakkehaugen kirke
24. des. kl. 14.30
Julegudstjeneste
Vestre Aker kirke
24. des. kl. 16.00
Julegudstjeneste
Bakkehaugen kirke
24. des. kl. 16.00
Julegudstjeneste
Vestre Aker kirke
25. des. kl. 11.00
Høymesse
Bakkehaugen kirke
25. des. kl. 11.00
Høymesse
Vestre Aker kirke
26. des. kl. 11.00
Høymesse
Vestre Aker kirke