Barnemesse på norsk

St Olav katolske domkirke/St Joseph kirke

Tidspunkt:
9. okt. kl 13.00
Sted:
St. Olav domkirke, Akersveien 1, 0177 OSLO

Andre arrangementer fra St Olav katolske domkirke/St Joseph kirke

Tid
Tittel
Sted
10. des. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
10. des. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
10. des. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
11. des. kl. 08.00
Messe på spansk
St. Joseph kirke
11. des. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
11. des. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
11. des. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
11. des. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
11. des. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
11. des. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
11. des. kl. 13.00
Katekesemesse på norsk
St. Olav domkirke
11. des. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
11. des. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
11. des. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
11. des. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
11. des. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
17. des. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
17. des. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
17. des. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
18. des. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
18. des. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
18. des. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
18. des. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
18. des. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
18. des. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
18. des. kl. 13.00
Messe på vietnamesisk
St. Olav domkirke
18. des. kl. 14.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
18. des. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
18. des. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
18. des. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
18. des. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
18. des. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
24. des. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
24. des. kl. 13.00
Julemesse på tagalog
St. Joseph kirke
24. des. kl. 13.00
Familiemesse på norsk
St. Olav domkirke
24. des. kl. 15.00
Familiemesse på norsk
St. Olav domkirke
24. des. kl. 15.00
Julemesse på spansk
St. Joseph kirke
24. des. kl. 17.00
Julemesse på vietnamesisk
St. Joseph kirke
24. des. kl. 17.00
Julemesse på vietnamesisk
St. Olav domkirke
24. des. kl. 19.00
Julemesse på fransk
St. Joseph kirke
24. des. kl. 20.00
Julemesse på polsk
St. Olav domkirke
24. des. kl. 23.00
Julemesse på norsk
St. Olav domkirke
25. des. kl. 08.00
Messe på spansk
St. Joseph kirke
25. des. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
25. des. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
25. des. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
25. des. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
25. des. kl. 11.00
Pontifikalmesse på norsk
St. Olav domkirke
25. des. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
25. des. kl. 13.00
Messe på kaldeisk
St. Olav domkirke
25. des. kl. 14.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
25. des. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
25. des. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
25. des. kl. 18.00
Messe på italiensk
St. Joseph kirke
25. des. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
25. des. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
31. des. kl. 17.00
Takksigelsesmesse på italiensk
St. Joseph kirke
31. des. kl. 18.00
Takksigelsesmesse på norsk
St. Olav domkirke
31. des. kl. 18.00
Takksigelsesmesse på tagalog
St. Joseph kirke
31. des. kl. 19.30
Takksigelsesmesse på polsk
St. Olav domkirke
31. des. kl. 20.00
Takksigelsesmesse på spansk
St. Joseph kirke
1. jan. kl. 08.00
Messe på spansk
St. Joseph kirke
1. jan. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
1. jan. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
1. jan. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
1. jan. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
1. jan. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
1. jan. kl. 13.00
Messe på vietnamesisk
St. Olav domkirke
1. jan. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
1. jan. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
1. jan. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
1. jan. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke