Messe på spansk

St Olav katolske domkirke/St Joseph kirke

Tidspunkt:
12. feb. kl 08.00
Sted:
St. Joseph kirke, Akersveien 4, 0177 OSLO

Andre arrangementer fra St Olav katolske domkirke/St Joseph kirke

Tid
Tittel
Sted
1. apr. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
1. apr. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
1. apr. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
2. apr. kl. 08.00
Messe på spansk
St. Joseph kirke
2. apr. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
2. apr. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
2. apr. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
2. apr. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
2. apr. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
2. apr. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
2. apr. kl. 13.00
Messe på vietnamesisk
St. Olav domkirke
2. apr. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
2. apr. kl. 14.30
Messe på tagalog
St. Joseph kirke
2. apr. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
2. apr. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
2. apr. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
2. apr. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
6. apr. kl. 09.00
Skjærtorsdagsmesse på spansk
St. Olav domkirke
6. apr. kl. 10.00
Skjærtorsdagsmesse på fransk
St. Joseph kirke
6. apr. kl. 11.00
Skjærtorsdagsmesse på engelsk
St. Olav domkirke
6. apr. kl. 12.00
Skjærtorsdagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
6. apr. kl. 13.30
Skjærtorsdagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
6. apr. kl. 14.00
Skjærtorsdagsmesse på tagalog
St. Joseph kirke
6. apr. kl. 16.00
Skjærtorsdagsmesse på vietnamesisk
St. Joseph kirke
6. apr. kl. 16.00
Skjærtorsdagsmesse på vietnamesisk
St. Olav domkirke
6. apr. kl. 18.00
Skjærtorsdagsmesse på spansk
St. Joseph kirke
6. apr. kl. 18.00
Pontifikalmesse med påfølgende tilbedelse på norsk
St. Olav domkirke
6. apr. kl. 20.00
Skjærtorsdagsmesse på kroatisk
St. Joseph kirke
6. apr. kl. 21.00
Tilbedelse på vietnamesisk
St. Olav domkirke
6. apr. kl. 22.00
Tilbedelse på tagalog
St. Olav domkirke
7. apr. kl. 10.30
Langfredagsliturgi på engelsk
St. Olav domkirke
7. apr. kl. 12.00
Langfredagsliturgi på tagalog
St. Joseph kirke
7. apr. kl. 13.00
Langfredagsliturgi på polsk
St. Olav domkirke
7. apr. kl. 14.00
Langfredagsliturgi på spansk
St. Joseph kirke
7. apr. kl. 15.30
Langfredagsliturgi på norsk
St. Olav domkirke
7. apr. kl. 16.00
Langfredagsliturgi på kroatisk
St. Joseph kirke
7. apr. kl. 18.00
Langfredagsliturgi på vietnamesisk
St. Olav domkirke
7. apr. kl. 18.00
Langfredagsliturgi på vietnamesisk
St. Joseph kirke
7. apr. kl. 19.30
Langfredagsliturgi på fransk
St. Joseph kirke
7. apr. kl. 20.00
Tilbedelse på polsk
St. Olav domkirke
8. apr. kl. 09.00
Velsignelse av påskemat på polsk
St. Olav domkirke
8. apr. kl. 10.00
Velsignelse av påskemat på polsk
St. Olav domkirke
8. apr. kl. 10.30
Velsignelse av påskemat på polsk
St. Olav domkirke
8. apr. kl. 11.00
Velsignelse av påskemat på polsk
St. Olav domkirke
8. apr. kl. 13.00
Velsignelse av påskemat på kroatisk
St. Joseph kirke
8. apr. kl. 13.30
Påskevigilie på polsk
St. Olav domkirke
8. apr. kl. 16.00
Påskevigilie på vietnamesisk
St. Joseph kirke
8. apr. kl. 16.00
Påskevigilie på vietnamesisk
St. Olav domkirke
8. apr. kl. 18.00
Påskevigilie på tagalog
St. Olav domkirke
8. apr. kl. 18.00
Påskevigilie på fransk
St. Joseph kirke
8. apr. kl. 20.00
Påskevigilie på spansk
St. Joseph kirke
8. apr. kl. 20.30
Påskevigilie på engelsk
St. Olav domkirke
8. apr. kl. 23.00
Påskevigilie på norsk
St. Olav domkirke
9. apr. kl. 07.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
9. apr. kl. 08.00
Messe på spansk
St. Joseph kirke
9. apr. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
9. apr. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
9. apr. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
9. apr. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
9. apr. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
9. apr. kl. 13.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
9. apr. kl. 14.00
Messe på litauisk
St. Joseph kirke
9. apr. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
9. apr. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
9. apr. kl. 16.00
Messe på tagalog
St. Olav domkirke
9. apr. kl. 18.00
Messe på italiensk
St. Joseph kirke
9. apr. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
9. apr. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
10. apr. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
10. apr. kl. 13.00
Messe på kaldeisk
St. Olav domkirke
10. apr. kl. 14.00
Messe på cebuano
St. Joseph kirke
10. apr. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
10. apr. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
15. apr. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
15. apr. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
15. apr. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
16. apr. kl. 08.00
Messe på spansk
St. Joseph kirke
16. apr. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
16. apr. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
16. apr. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
16. apr. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
16. apr. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
16. apr. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
16. apr. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
16. apr. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
16. apr. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
16. apr. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
16. apr. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
22. apr. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
22. apr. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
22. apr. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
23. apr. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
23. apr. kl. 08.00
Messe på spansk
St. Joseph kirke
23. apr. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
23. apr. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
23. apr. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
23. apr. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
23. apr. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
23. apr. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
23. apr. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
23. apr. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
23. apr. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
23. apr. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
29. apr. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
29. apr. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
29. apr. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
30. apr. kl. 08.00
Messe på spansk
St. Joseph kirke
30. apr. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
30. apr. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
30. apr. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
30. apr. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
30. apr. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
30. apr. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
30. apr. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
30. apr. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
30. apr. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
30. apr. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
30. apr. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
6. mai. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
6. mai. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
6. mai. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
7. mai. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
7. mai. kl. 08.00
Messe på spansk
St. Joseph kirke
7. mai. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
7. mai. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
7. mai. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
7. mai. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
7. mai. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
7. mai. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
7. mai. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
7. mai. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
7. mai. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
7. mai. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
13. mai. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
13. mai. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
13. mai. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
14. mai. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
14. mai. kl. 08.00
Messe på spansk
St. Joseph kirke
14. mai. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
14. mai. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
14. mai. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
14. mai. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
14. mai. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
14. mai. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
14. mai. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
14. mai. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
14. mai. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
14. mai. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
20. mai. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
20. mai. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
20. mai. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
21. mai. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
21. mai. kl. 08.00
Messe på spansk
St. Joseph kirke
21. mai. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
21. mai. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
21. mai. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
21. mai. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
21. mai. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
21. mai. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
21. mai. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
21. mai. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
21. mai. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
21. mai. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke