Gudstjeneste for små og store

Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet

Prest/taler:
sokneprest Ulrike Lunde
Medvirker/annen info:
Ole Kristian Kogstad; Ullevål barnegospel deltar
Innhold:
Dåp, Kirkekaffe
Offer:
menighetens arbeid
Tidspunkt:
19. mar. kl 11.00
Sted:
Bakkehaugen kirke , Carl Grøndahlsvei 27, 0871 OSLO

Andre arrangementer fra Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet

Tid
Tittel
Sted
2. apr. kl. 11.00
Nærmiljøgudstjeneste
Bakkehaugen kirke
2. apr. kl. 11.00
Høymesse
Vestre Aker kirke
6. apr. kl. 11.00
Ingen gudstjeneste. Se Bakkehaugen kirke
Vestre Aker kirke
6. apr. kl. 19.00
Skjærtorsdagsgudstjeneste med måltid
Bakkehaugen kirke
7. apr. kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste, orgelresitasjon før gudstjeneste
Vestre Aker kirke
7. apr. kl. 11.00
Ingen gudstjeneste. Se Vestre Aker kirke
Bakkehaugen kirke
9. apr. kl. 11.00
Ingen gudstjeneste. Se Vestre Aker kirke
Bakkehaugen kirke
9. apr. kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Vestre Aker kirke
10. apr. kl. 11.00
Ingen gudstjeneste. Se Bakkehaugen kirke
Vestre Aker kirke
10. apr. kl. 19.00
Påskegudstjeneste for hjemvendte påsketurister og alle andre
Bakkehaugen kirke
16. apr. kl. 11.00
Høymesse
Bakkehaugen kirke
16. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store med feiring av barnas påske
Vestre Aker kirke
23. apr. kl. 11.00
Ingen gudstjeneste. Se Vestre Aker kirke
Bakkehaugen kirke
23. apr. kl. 11.00
Høymesse
Vestre Aker kirke
30. apr. kl. 11.00
Høymesse
Vestre Aker kirke
30. apr. kl. 11.00
Ingen gudstjeneste. Se Vestre Aker kirke
Bakkehaugen kirke
7. mai. kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store
Vestre Aker kirke
7. mai. kl. 11.00
Nærmiljøgudstjeneste
Bakkehaugen kirke
7. mai. kl. 19.00
Kveldsmesse
Vestre Aker kirke
14. mai. kl. 11.00
Høymesse
Vestre Aker kirke
14. mai. kl. 11.00
Ingen gudstjeneste. Se Vestre Aker kirke
Bakkehaugen kirke
18. mai. kl. 11.00
Ingen gudstjeneste. Se Vestre Aker kirke
Bakkehaugen kirke
18. mai. kl. 11.00
Høymesse
Vestre Aker kirke
21. mai. kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store
Bakkehaugen kirke
21. mai. kl. 11.00
Høymesse
Vestre Aker kirke
28. mai. kl. 11.00
Ingen gudstjeneste. Se Vestre Aker kirke
Bakkehaugen kirke
28. mai. kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Vestre Aker kirke
29. mai. kl. 11.00
Ingen gudstjeneste. Se Maridalen (kirkeruinene)
Bakkehaugen kirke
29. mai. kl. 11.00
Ingen gudstjeneste. Se Maridalen (kirkeruinene)
Vestre Aker kirke
4. jun. kl. 11.00
Nærmiljøgudstjeneste
Bakkehaugen kirke
4. jun. kl. 11.00
Høymesse
Vestre Aker kirke
4. jun. kl. 19.00
Kveldsmesse
Vestre Aker kirke
11. jun. kl. 11.00
Høymesse
Vestre Aker kirke
11. jun. kl. 11.00
Ingen gudstjeneste. Se Vestre Aker kirke
Bakkehaugen kirke
18. jun. kl. 11.00
Høymesse
Vestre Aker kirke
18. jun. kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store
Bakkehaugen kirke
25. jun. kl. 11.00
Ingen gudstjeneste. Se Vestre Aker kirke
Bakkehaugen kirke
25. jun. kl. 11.00
Høymesse
Vestre Aker kirke
25. jun. kl. 11.00
Ingen gudstjeneste. Se Vestre Aker kirke
Bakkehaugen kirke
2. jul. kl. 11.00
Ingen gudstjeneste. Se Vestre Aker kirke
Bakkehaugen kirke
9. jul. kl. 11.00
Ingen gudstjeneste. Se Vestre Aker kirke
Bakkehaugen kirke
16. jul. kl. 11.00
Ingen gudstjeneste. Se Vestre Aker kirke
Bakkehaugen kirke
23. jul. kl. 11.00
Ingen gudstjeneste. Se Vestre Aker kirke
Bakkehaugen kirke
30. jul. kl. 11.00
Ingen gudstjeneste. Se Vestre Aker kirke
Bakkehaugen kirke
6. aug. kl. 11.00
Ingen gudstjeneste. Se Vestre Aker kirke
Bakkehaugen kirke
13. aug. kl. 11.00
Ingen gudstjeneste. Se Vestre Aker kirke
Bakkehaugen kirke
10. sep. kl. 11.00
Festivalgudstjeneste
Vestre Aker kirke