Åpen kirke kl. 12.00-14.00

Asker prosti

Tidspunkt:
7. feb. kl 12.00
Sted:
Asker kirke, Kirkelia 7, 1384 ASKER

Åpen kirke med lystenning, bønn og stille fellesskap. Kl. 12:00 - 14:00

Andre arrangementer fra Asker prosti

Tid
Tittel
Sted
30. mar. kl. 12.00
Åpen kirke kl. 12.00-14.00
Asker kirke
30. mar. kl. 20.00
Aftensang
Røyken kirke
2. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste
Teglen, Spikkestad kirke-og kultursenter
2. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste
Østenstad kirke
2. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste
Asker kirke
2. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste
Heggedal kirke
2. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste
Holmen kirke
2. apr. kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Kongsdelene kirke
2. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste
Vardåsen kirke
2. apr. kl. 20.00
Yogagudstjeneste
Asker kirke
4. apr. kl. 12.00
Åpen kirke kl. 12.00-14.00
Asker kirke
4. apr. kl. 18.00
Åpen kirke kl. 18.00-19.00
Asker kirke
5. apr. kl. 08.00
Morgenbønn i Gatekapellet
Gatekapellet i Asker
6. apr. kl. 12.00
Åpen kirke kl. 12.00-14.00
Asker kirke
6. apr. kl. 18.00
Gudstjeneste
Røyken kirke
6. apr. kl. 18.00
Messe med måltid
Asker kirke
6. apr. kl. 18.00
Merk: Gudstjeneste på Tofte menighetshus
Filtvet kirke
6. apr. kl. 18.00
Gudstjeneste
Vardåsen kirke
6. apr. kl. 19.00
Kveldsmesse
Holmen kirke
6. apr. kl. 19.00
Gudstjeneste
Slemmestad kirke
6. apr. kl. 19.30
Gudstjeneste
Heggedal kirke
7. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste
Vardåsen kirke
7. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste
Østenstad kirke
7. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste
Røyken kirke
7. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste
Hurum kirke
7. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste
Holmen kirke
7. apr. kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste
Asker kirke
8. apr. kl. 23.00
Påskenattsmesse
Asker kirke
8. apr. kl. 23.00
Gudstjeneste
Røyken kirke
9. apr. kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Østenstad kirke
9. apr. kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Holmen kirke
9. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste
Vardåsen kirke
9. apr. kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Teglen, Spikkestad kirke-og kultursenter
9. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste
Heggedal kirke
9. apr. kl. 11.00
Høymesse
Filtvet kirke
9. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste
Slemmestad kirke
9. apr. kl. 11.00
Høymesse
Åros kirke
9. apr. kl. 11.00
Høytidsmesse
Asker kirke
10. apr. kl. 17.00
Familiegudstjeneste
Nærsnes kirke
10. apr. kl. 18.00
Påskesangfest
Vardåsen kirke
11. apr. kl. 12.00
Åpen kirke kl. 12.00-14.00
Asker kirke
11. apr. kl. 18.00
Åpen kirke kl. 18.00-19.00
Asker kirke
12. apr. kl. 08.00
Gatekapellet i Asker sentrum kl.08.00
Gatekapellet i Asker
12. apr. kl. 20.30
Sjelefred
Østenstad kirke
13. apr. kl. 12.00
Åpen kirke kl. 12.00-14.00
Asker kirke
13. apr. kl. 17.30
Påsken i ord og toner
Slemmestad kirke
16. apr. kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Asker kirke
16. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste
Holmen kirke
16. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste
Filtvet kirke
16. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste
Heggedal kirke
16. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste
Slemmestad kirke
16. apr. kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Østenstad kirke
16. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste
Vardåsen kirke
16. apr. kl. 17.00
Familiegudstjeneste
Teglen, Spikkestad kirke-og kultursenter
16. apr. kl. 19.00
Kveldsmesse
Holmen kirke
16. apr. kl. 20.00
Kveldsmesse
Asker kirke
18. apr. kl. 12.00
Åpen kirke kl. 12.00-14.00
Asker kirke
18. apr. kl. 18.00
Åpen kirke kl. 18.00-19.00
Asker kirke
19. apr. kl. 08.00
Morgenbønn i Gatekapellet
Gatekapellet i Asker
19. apr. kl. 19.00
Kirkeforeningens vårfest m/konsert i kirken
Slemmestad kirke
20. apr. kl. 12.00
Åpen kirke kl. 12.00-14.00
Asker kirke
20. apr. kl. 19.30
Asker kirkeakademi v/Sunniva Gylver
Holmen kirke
23. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste
Holmen kirke
23. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste
Røyken kirke
23. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste
Holmsbu kirke
23. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste
Østenstad kirke