Messe på fransk

St Olav katolske domkirke/St Joseph kirke

Tidspunkt:
3. des. kl 16.00
Sted:
St. Joseph kirke, Akersveien 4, 0177 OSLO

Andre arrangementer fra St Olav katolske domkirke/St Joseph kirke

Tid
Tittel
Sted
9. des. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
9. des. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
9. des. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
10. des. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
10. des. kl. 08.00
Messe på spansk
St. Joseph kirke
10. des. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
10. des. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
10. des. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
10. des. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
10. des. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
10. des. kl. 13.00
Katekesemesse på norsk
St. Olav domkirke
10. des. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
10. des. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
10. des. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
10. des. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
10. des. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
16. des. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
16. des. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
16. des. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
17. des. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
17. des. kl. 08.00
Messe på spansk
St. Joseph kirke
17. des. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
17. des. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
17. des. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
17. des. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
17. des. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
17. des. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
17. des. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
17. des. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
17. des. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
17. des. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
23. des. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
23. des. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
23. des. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
24. des. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
24. des. kl. 08.00
Messe på spansk
St. Joseph kirke
24. des. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
24. des. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
24. des. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
24. des. kl. 13.00
Messe på spansk
St. Joseph kirke
24. des. kl. 13.00
Familiemesse på norsk
St. Olav domkirke
24. des. kl. 15.00
Messe på tagalog
St. Joseph kirke
24. des. kl. 15.00
Familiemesse på norsk
St. Olav domkirke
24. des. kl. 17.30
Messe på vietnamesisk
St. Olav domkirke
24. des. kl. 17.30
Messe på vietnamesisk
St. Joseph kirke
24. des. kl. 19.30
Messe på fransk
St. Joseph kirke
24. des. kl. 20.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
24. des. kl. 23.00
Pontifikal midnattsmesse
St. Olav domkirke
25. des. kl. 08.00
Messe på spansk
St. Joseph kirke
25. des. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
25. des. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
25. des. kl. 09.30
Julemesse på norsk
St. Joseph kirke
25. des. kl. 11.00
Julemesse på kroatisk
St. Joseph kirke
25. des. kl. 11.00
Pontifikalmesse på norsk
St. Olav domkirke
25. des. kl. 12.30
Julemesse på spansk
St. Joseph kirke
25. des. kl. 13.00
Julemesse på kaldeisk
St. Olav domkirke
25. des. kl. 14.00
Julemesse på engelsk
St. Joseph kirke
25. des. kl. 14.30
Julemesse på polsk
St. Olav domkirke
25. des. kl. 16.00
Julemesse på tagalog
St. Olav domkirke
25. des. kl. 16.00
Julemesse på fransk
St. Joseph kirke
25. des. kl. 18.00
Julemesse på engelsk
St. Olav domkirke
25. des. kl. 18.00
Julemesse på italiensk
St. Joseph kirke
25. des. kl. 19.30
Julemesse på norsk
St. Olav domkirke
26. des. kl. 08.00
Messe på vietnamesisk
St. Joseph kirke
26. des. kl. 09.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
26. des. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
26. des. kl. 14.00
Messe på cebuano
St. Joseph kirke
26. des. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
27. des. kl. 14.00
Messe på ungarsk
St. Olav domkirke
31. des. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
31. des. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
31. des. kl. 11.00
Høymesse
St. Olav domkirke
31. des. kl. 13.00
Messe på tagalog
St. Olav domkirke
31. des. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
31. des. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
31. des. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
1. jan. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
1. jan. kl. 11.00
Høymesse
St. Olav domkirke
1. jan. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
1. jan. kl. 13.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
1. jan. kl. 15.00
Messe på tagalog
St. Olav domkirke
6. jan. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
6. jan. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
6. jan. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
7. jan. kl. 08.00
Messe på spansk
St. Joseph kirke
7. jan. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
7. jan. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
7. jan. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
7. jan. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
7. jan. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
7. jan. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
7. jan. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
7. jan. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
7. jan. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
7. jan. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
7. jan. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
13. jan. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
13. jan. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
13. jan. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
14. jan. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
14. jan. kl. 08.00
Messe på spansk
St. Joseph kirke
14. jan. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
14. jan. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
14. jan. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
14. jan. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
14. jan. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
14. jan. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
14. jan. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
14. jan. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
14. jan. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
14. jan. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
20. jan. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
20. jan. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
20. jan. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
21. jan. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
21. jan. kl. 08.00
Messe på spansk
St. Joseph kirke
21. jan. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
21. jan. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
21. jan. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
21. jan. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
21. jan. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
21. jan. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
21. jan. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
21. jan. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
21. jan. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
21. jan. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
27. jan. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
27. jan. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
27. jan. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
28. jan. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
28. jan. kl. 08.00
Messe på spansk
St. Joseph kirke
28. jan. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
28. jan. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
28. jan. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
28. jan. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
28. jan. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
28. jan. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
28. jan. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
28. jan. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
28. jan. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
28. jan. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
3. feb. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
3. feb. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
3. feb. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
4. feb. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
4. feb. kl. 08.00
Messe på spansk
St. Joseph kirke
4. feb. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
4. feb. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
4. feb. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
4. feb. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
4. feb. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
4. feb. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
4. feb. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
4. feb. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
4. feb. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
4. feb. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
10. feb. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
10. feb. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
10. feb. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
11. feb. kl. 08.00
Messe på spansk
St. Joseph kirke
11. feb. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
11. feb. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
11. feb. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
11. feb. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
11. feb. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
11. feb. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
11. feb. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
11. feb. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
11. feb. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
11. feb. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
11. feb. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke