Åpen kirke kl. 12.00-14.00

Asker prosti

Tidspunkt:
30. nov. kl 12.00
Sted:
Asker kirke, Kirkelia 7, 1384 ASKER

Åpen kirke med bønn, lystenning og stille fellesskap.

Andre arrangementer fra Asker prosti

Tid
Tittel
Sted
10. des. kl. 11.00
Speidergudstjeneste
Heggedal kirke
10. des. kl. 11.00
Gudstjeneste
Østenstad kirke
10. des. kl. 11.00
Gudstjeneste
Vardåsen kirke
10. des. kl. 11.00
Kveldsmesse
Holmen kirke
10. des. kl. 11.00
Gudstjeneste
Asker kirke
10. des. kl. 11.00
Gudstjeneste
Nærsnes kirke
10. des. kl. 11.00
Gudstjeneste
Holmen kirke
10. des. kl. 17.00
Lys i desember-Vi synger julen inn
Teglen, Spikkestad kirke-og kultursenter
10. des. kl. 18.00
Lysmesse
Filtvet kirke
12. des. kl. 12.00
Åpen kirke kl. 12.00-14.00
Asker kirke
13. des. kl. 07.30
Luciakonsert med menighetens barnekor
Holmen kirke
13. des. kl. 08.00
Morgenbønn i Gatekapellet
Gatekapellet i Asker
13. des. kl. 15.30
Drop-in-julesang
Slemmestad kirke
14. des. kl. 12.00
Åpen kirke kl. 12.00-14.00
Asker kirke
14. des. kl. 15.30
Drop-in-julekonsert
Slemmestad kirke
17. des. kl. 11.00
Gudstjeneste
Asker kirke
17. des. kl. 11.00
Gudstjeneste
Holmen kirke
17. des. kl. 11.00
Åpen kirke kl. 11.00-12.00
Østenstad kirke
17. des. kl. 16.00
Julekonsert m/ kirkens kor
Vardåsen kirke
17. des. kl. 18.00
Bachs juleoriatorium
Asker kirke
17. des. kl. 18.00
Familiegudstjeneste-Vi synger julen inn
Holmsbu kirke
17. des. kl. 18.30
Julekonsert m/ kirkens kor
Vardåsen kirke
17. des. kl. 19.00
Gudstjeneste -Lessons and Carols
Røyken kirke
17. des. kl. 19.00
Østenstad sangeris julekonsert
Østenstad kirke
17. des. kl. 19.00
Julekonsert
Holmen kirke
17. des. kl. 19.30
Gudstjeneste -Julesangkveld
Heggedal kirke
19. des. kl. 12.00
Åpen kirke kl. 12.00-14.00
Asker kirke
19. des. kl. 18.00
Åpen kirke kl. 18.00-19.00
Asker kirke
20. des. kl. 08.00
Morgenbønn i Gatekapellet
Gatekapellet i Asker
21. des. kl. 12.00
Åpen kirke kl. 12.00-14.00
Asker kirke
22. des. kl. 11.00
Feltarbeidets julegudstjeneste
Asker kirke
24. des. kl. 11.30
Julaftensgudstjeneste
Asker kirke
24. des. kl. 12.00
Familiegudstjeneste
Østenstad kirke
24. des. kl. 12.00
Familiegudstjeneste
Holmen kirke
24. des. kl. 12.00
Familiegudstjeneste
Nærsnes kirke
24. des. kl. 12.45
Julaftensgudstjeneste
Asker kirke
24. des. kl. 13.00
Familiegudstjeneste
Kongsdelene kirke
24. des. kl. 13.00
Gudstjeneste
Heggedal kirke
24. des. kl. 13.00
Familiegudstjeneste
Teglen, Spikkestad kirke-og kultursenter
24. des. kl. 13.15
Familiegudstjeneste
Holmen kirke
24. des. kl. 13.30
Familiegudstjeneste
Slemmestad kirke
24. des. kl. 14.00
Familiegudstjeneste
Filtvet kirke
24. des. kl. 14.00
Gudstjeneste
Vardåsen kirke
24. des. kl. 14.00
Familiegudstjeneste
Østenstad kirke
24. des. kl. 14.00
Julaftensgudstjeneste
Asker kirke
24. des. kl. 14.30
Familiegudstjeneste
Kongsdelene kirke
24. des. kl. 14.30
Gudstjeneste
Holmen kirke
24. des. kl. 14.30
Familiegudstjeneste
Røyken kirke
24. des. kl. 14.30
Gudstjeneste
Heggedal kirke
24. des. kl. 15.00
Gudstjeneste
Slemmestad kirke
24. des. kl. 15.15
Julaftensgudstjeneste
Asker kirke
24. des. kl. 15.30
Gudstjeneste
Vardåsen kirke
24. des. kl. 16.00
Familiegudstjeneste
Hurum kirke
24. des. kl. 16.00
Gudstjeneste
Heggedal kirke
24. des. kl. 16.00
Familiegudstjeneste
Holmsbu kirke
24. des. kl. 16.00
Familiegudstjeneste
Åros kirke
24. des. kl. 16.00
Gudstjeneste
Holmen kirke
24. des. kl. 16.15
Julaftensgudstjeneste
Asker kirke
24. des. kl. 17.00
Familiegudstjeneste
Røyken kirke
24. des. kl. 18.00
Familiegudstjeneste
Østenstad kirke
25. des. kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Holmen kirke
25. des. kl. 11.00
Gudstjeneste
Filtvet kirke
25. des. kl. 11.00
Gudstjeneste
Asker kirke
25. des. kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Røyken kirke
25. des. kl. 12.00
Gudstjeneste
Slemmestad kirke
25. des. kl. 13.00
Høytidsgudstjeneste
Østenstad kirke
25. des. kl. 13.00
Gudstjeneste
Heggedal kirke
25. des. kl. 13.00
Gudstjeneste
Vardåsen kirke
26. des. kl. 11.00
Gudstjeneste
Asker kirke
26. des. kl. 12.00
Åpen kirke kl. 12.00-14.00
Asker kirke
27. des. kl. 08.00
Morgenbønn i Gatekapellet
Gatekapellet i Asker
28. des. kl. 12.00
Åpen kirke kl. 12.00-14.00
Asker kirke
31. des. kl. 11.00
Gudstjeneste
Røyken kirke
31. des. kl. 23.15
Gudstjeneste
Asker kirke
1. jan. kl. 11.00
Gudstjeneste
Vardåsen kirke
1. jan. kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Hurum kirke
1. jan. kl. 12.00
Gudstjeneste
Holmen kirke
5. jan. kl. 16.30
Juletrefest
Teglen, Spikkestad kirke-og kultursenter
6. jan. kl. 15.00
Juletrefest
Åros kirke
7. jan. kl. 11.00
Prostigudstjeneste
Slemmestad kirke
7. jan. kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Østenstad kirke
7. jan. kl. 12.00
Familiegudstjeneste m/musikalen Papa Panov
Holmen kirke
7. jan. kl. 16.00
Juletrefest
Slemmestad kirke
7. jan. kl. 16.00
Gudstjeneste
Vardåsen kirke